วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550

ปัญหา SSL เวลา Cert หมดอายุ

อาการที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเซ็ต Locale เป็น Thai ให้เปลี่ยน Locale ของเครื่องเป็น English แล้วจะหาย (ในกรณีที่ Start Server ไม่ขึ้นด้วยเหมือนกัน)