วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550

ปัญหา Scheduler บน Websphere 6.1 ในกรณีที่มีหลาย Server

เป็นปัญหาที่พบเวลาเรา Deploy Application แล้วทำ Scheduler น่ะครับ โดยไปดูได้ที่ Table xxx__SCHED_LMGR
Column LEASEOWNER ให้เป็น Server ที่ถูกต้องถ้าผิดให้ลบแล้ว Commit แล้ว Refresh ดูจนกว่าจะถูก Server ถ้ายังไม่ถูกก็ลบไปเรื่อยๆ

เิ่พิ่มเติม สามารถแก้ได้โดยให้ Scope ของ Sheduler อยู่บน Application Server เลยครับ ก็จะหาย (ได้จากคนอื่นเทสให้ครับ)