วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วิธีแก้ปัญหาการไม่อ่าน Library ของ WID 6.0

แก้ปัญหาการไม่อ่าน Library ให้เอาไฟลล์ Jar ไปวางไว้ที่ Path ของ Server เลย ซึ่งจะเป็นประมาณ xxx\60x\runtimes\bi_v6\lib แล้วทำการ Restart Server Library ตัวนั้นก็จะถูกอ่านขึ้นมาได้
ปล. อาจจะมีวิธีทำวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับ เพราะผมเอไฟลล์ Jar ไปวางไว้ใน Project ก็ยังไม่ได้น่ะครับ