วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550

Example Config Network (For Web Server and Application Server)



จากรูปจะดูแยกเป็นสองส่วนคือ Web Zone จะเป็นส่วนที่รับ Request เข้ามาจะมี Web Server และส่วนของ Application Zone เป็นส่วนที่มี Application Server อยู่
1. จากรูป Web Server จะเห็นได้ว่ามี IP ในแลนนั้นจะเป็น 10.221.7.120 แต่ถ้า Web Server จะวิ่งออกไปข้างนอกนั้น ก็จะเป็นอีก IP นึง ซึ่งจากรูป IP 172.20.3.1 จะเป็น IP จาก Internet วิ่งเข้ามา (ซึ่งบางทีจะมีอุปกรณ์บางอย่างกั้นก่อนเข้ามาเช่น Reverse Proxy, Load Balance) ส่วนอีกด้านนึงจะเห็นว่า Web Server จะวิ่งไปติดต่อกับ Application Server นั้นได้จะต้องวิ่งไปด้วย IP 192.168.0.50(IP Intranet) ซึ่งทางฝั่งของ Application Zone นั้นมี Load Balance สามารถวิ่งที่ IP 192.168.0.20(IP Intranet) ได้เลย แล้วตัว Load Balance จะจัดการเองว่าให้วิ่งไปที่เครื่องไหน
2. ถ้าในกรณีของ Websphere นั้นเราจะให้ตัว Websphere จัดการเอง เราเลยไม่สามารถที่จะให้มันวิ่งผ่าน Load Balance ได้ เลยจำเป็นต้องทำ Forwarding จากเครื่อง Aplication Server ออกมาข้างนอก โดยจะเป็น IP 192.168.0.1 กับ IP 192.168.0.2 แทน
Posted by Picasa