วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550

Add Certification บน Websphere 6.0x (Windows)

บน Websphere 6.0x นั้นจะไม่มีเมนู Add บน Websphere Admin Console แต่เราจะต้อง Add บน ikeyman โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. หาไฟลล์ ikeyman.bat แล้วทำการรัน ขึ้นมาโดยไฟลล์จะอยู่ที่ directory bin
2. หลังจากรันขึ้นมาแล้ว ให้ เปิดไฟลล์ ที่ชื่อ DummyServerTrustFile.jks และ DummyServerKeyFile.jks โดยขั้นตอนการ add จะเหมือนกันทั้งสองไฟลล์ (จะอยู่ใน Folder xxx/etc)
3. Password : WebAS ซึ่งเป็น default
4. ตรง Key database content ให้เลือกเป็น Signer Cerfiticates
5. แล้วทำการ Add ไฟลล์ cer เข้าไป
6. ให้ทำทั้งสองไฟลล์หลังจากทำเสร็จให้ Restart Server ก็จะใช้งานได้
7. ในกรณีที่ Add แล้วมันยังไม่ได้ให้ใช้วิธีเซ็ตค่าลงบน Application เลย ตามนี้