วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550

SOA คือ

รวมลิงค์

http://www.isriya.com/node/953
http://www.ku.ac.th/e-magazine/march45/it/web3.html
http://www.guru-ict.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=104