วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550

Portlet คือ

เอามาจาก Narisa ครับ

http://www.narisa.com/forums/lofiversion/index.php?t4749.html

Portal หรือบางคนเรียกว่า Dashboard เป็น front end ให้ผู้ใช้สามารถดู/วิเคราะห์/ใช้ข้อมูลจากองค์กรตามลักษณะงานของผู้ใช้ เช่น Portal ของฝ่ายขายจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์จากฝ่ายผลิต ข้อมูลสินค้าคงคลังจากฝ่าย inventory ข้อมูลยอดขายของตน และอื่นๆ ในขณะที่ Portal ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะแสดงข้อมูลของบริษัทในรูปแบบอื่น ประเด็นสำคัญคือการใช้ single sign-on ล๊อกอินครั้งเดียว แล้วสามารถดึงข้อมูลจากหลายๆระบบในองค์กรได้ครับ

จากคุณ นายข้าวโพดหวาน