วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Config Trust Certification บน Websphere 6.1

สามารถที่จะทำได้สองวิธีคือ ไปอ่านข้อมูลจาก IP และ Port เลย หรือว่าให้เอาไฟลล์ไปวางไว้ที่ Server แล้วอ่านไฟล์ .cer นั้นน่ะครับ

วิธีการทำดังนี้
1. ไปที่เมนู Security --> SSL certificate and key management
2. คลิกที่ Key stores and certificates
3. แล้วเลือก NodeDefaultTrustStore
4. คลิกไปต่อที่ Signer certificates
5. ซึ่งตรงนี้จะมีให้เลือกว่าจะ
5.1 Retrieve from port คือให้ Websphere ไปดึงค่า Certification มาให้เลย
5.2 Config Port คือ ให้กรอกที่อยู่ของ ไฟล์ .cer ที่อยู่ที่เครื่องมาลง
6. แล้วก็ Restart WebServer ก็จะทำงานได้ครับ

หมายเหตุ อย่า Config บน Application ให้ Config บน Server เท่านั้น