วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วิธีแก้ Broken Pipe บน Websphere Server 6.1

วิธีแก้เราจะต้องเพิ่มให้มัน Test Connection บ่อยๆ เพื่อ Connection จะได้ใช้งานได้ตลอดน่ะครับ (สำหรับ Oracle นะครับ)

วิธีทำ ทำดังนี้
1. ไปที่ Resource --> Datasource --> Name Of Datasource
2. คลิกที่ WebSphere Application Server data source properties
3. ติกเลือก ให้มี Pretest connection properties แล้วเราก็คอนฟิกว่าจะให้เทสบ่อยแค่ไหน ยิ่งบ่อย Performance ยิงจะ Drop ลงนะครับ

หมายเหตุ
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก Firewall มีการตัด Connection ที่เปิดค้างไว้นาน
2. อาจจะเกิดจาก Router ทำการ Disconnect เวลา Connection ไม่ได้ทำงาน