วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550

วิธีการส่ง SMS ภาษาไทยผ่าน XML (First HOP)

เป็นวิธีการ Config ก่อนที่จะส่งออกให้อ่านภาษาไทยได้น่ะครับ
1. จะใช้ DOM4J ในการเขียน XML
2. ให้ข้อความที่จะส่งเป็น UTF-8 ถ้ามาจากหน้าจอ JSP ให้กำนหดที่ JSP เป็น
page contentType="text/html;charset=UTF-8"
3. ตอนที่เป็น Document ให้ Encoding เป็น US-ASCII
document.setXMLEncoding("US-ASCII");
4. ข้อมูลที่ส่งไปก็จะเป็นภาษาไทย