วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550

วิธี Config Encode UTF-8 บน Websphere 6.1

วิธีการ Encode Java ให้เป็น UTF-8 บน Websphere 6.1 ครับ
1. ให้เข้าไปที่หน้า Application Server เลือก Server ที่เราต้องการจะแก้ไข
2. เลือก Java and Process Management(จะอยู่ในส่วนของ Server Infrastructure) --> Process Definition
3. เลือก Java Virtual Machine (จะอยู่ในส่วนของ Additional Properties)
4. เพิ่มข้อมูลในฟิลด์ของ Generic JVM arguments ให้มีค่าเป็น -Dclient.encoding.override=UTF-8
5. Save แล้วตัว Application Server ก็จะ Encode เป็น UTF-8

1 comments:

rachjuly กล่าวว่า...

ใส่ -Dclient.encoding.override=UTF-8 แล้วไม่ได้
แต่ใส่ -Dclient.encoding=utf8 แล้วได้