วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549

By Pass IE7 and WMP11

เก็บไว้ดูเองครับ เผื่อต้องไปทำให้คนอื่นจะได้ไม่ต้องหา

Windows Media Player 11
http://fmshaon.blogspot.com/2006/11/how-to-install-windows-media-player.html

Internet Explorer 7.0
http://fmshaon.blogspot.com/2006/10/how-to-install-internet-explorer-70.html